Marijke Smit

Project Ghana:

Sinds 2017 is de Stichting Holland Bolga Support opgericht.

Het bestuur van de stichting bestaat uit: Marijke Smit, Willem Heuperman, Dirk van Dissel.

Hier onder een korte uitleg wat we willen beogen met dit project.

Zoals in de grote delen van Afrika is ook in Ghana de jeugdwerkeloosheid groot en onderwijs voor met name de armen zo goed als ontoegankelijk.

Onze stichting Holland Bolga Support ondersteunt een samenwerkingsverband van een groep ambachtslieden rondom de stad Bolgatanga in het noorden van Ghana -Life Style Artisan-  die hier iets aan wil doen. 
Het doel van de stichting Holland Bolga Support is om LifeStyle Artisans uiteindelijk geheel onafhankelijk te laten zijn. 

De groep bestaat uit houtbewerkers, meubelmakers, wevers, kappers en kleermakers en heeft met steun van de stichting een aantal projecten opgezet. 

Het eerste project is een school waar jongeren met minimale vooropleiding zich kunnen vormen tot ambachtsman of -vrouw. Het centrum leidt de jongeren op om in drie jaar een officieel staatsexamen te doen voor secondair onderwijs in een van de bovengenoemde beroepen.

Dit jaar beginnen ze  aan het tweede project, het ‘furniture project’: de houtbewerkers en meubelmakers gaan meubels maken voor de lokale markt, waarbij 25 % van de verkoopprijs wordt afgestaan aan LifeStyle Artisans, die het bedrag gebruikt voor de start van haar uiteindelijke verzelfstandiging.
De school ontvangt geen overheidssteun en alle werkzaamheden in het kader van de stichting worden zowel in Ghana als in Nederland onbezoldigd uitgevoerd.

Voor verdere informatie zie: www.hollandbolgasupport.nl

l